รายการทันโลกกีฬา จับมืออดีตนักเตะทีมชาติ
ตำนานแห่งเบอร์ 13
" ซิโก้ - เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง "

เสนอ สกู๊ปสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน " ซิโก้ ทิปส์ " เพี่อสร้างเสริมทักษะฟุตบอลให้กับ
เยาวชนไทยทั่วประเทศ ในรูปแบบ วิดีโอ คลิป

ห ม า ย เ ห ตุ : ท่านจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Flash Player 9
เพื่อใช้ในการรับชม หากเครื่องของท่านยังไม่มีโปรแกรม
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่

ค ลิ๊ ก ที่ ภ า พ เ พื่ อ ช ม วิ ดี โ อ ค ลิ ป


การเดาะบอล
ด้วยหลังเท้า

การเดาะบอล
ด้วยหน้าขา

การเดาะบอล
ด้วยศรีษะ

การเลี้ยงบอล
ด้วยเท้าด้านใน
และ ด้านนอก
ด้วยเท้าข้างที่ถนัด

การฝึกล็อคบอล
โดยใช้ข้างเท้าด้านนอก

การส่งบอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน

การส่งบอล
ด้วยข้างเท้าด้านนอก

การส่งบอล
ด้วยลูกชิพ

การรับบอล
ด้วยฝ่าเท้า

การรับบอล
ด้วยข้างเท้าด้านนอก

การรับบอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน

การครองบอล
โดยใช้ข้างเท้าด้านนอก

การครองบอล
โดยใช้ฝ่าเท้า

การพักบอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน

การพักบอล
ด้วยหน้าอก

การพักบอล
ด้วยศรีษะ

การคลึงบอล
ด้วยฝ่าเท้า

การเปลี่ยนทางบอล
ด้วยการหมุนตัวดึงบอล

การเปลี่ยนทางบอล
ด้วยลูกไขว้

การเปลี่ยนทางบอล
ด้วยฝ่าเท้า

การฝึกโหม่ง
( Basic )

การฝึกกระโดดโหม่ง

การฝึกทุ่ม

การทุ่ม 2 คน

การฝึกเตะไซด์โค้ง
( ไซด์โป้ง )

การเตะบอลลูกเรียด
ด้วยหลังเท้า

การเตะลูกวอลเล่ย์
( ต่ำกว่าเอว )

การเตะลูกวอลเล่ย์
( สูงกว่าเอว )
( หรือ ระดับเอว )

การเตะลูกวอลเล่ย

การพักบอล
ด้วยหน้าขายิงประตู

การพักบอล
ด้วยหน้าอกยิงประตู

การยิงจากด้านข้าง

การยิงตามน้ำ

การกระชากยิงประตู

©Copyright 2008 The Bangkok Entertainment Co.,Ltd. All rights reserved.